UČITAVANJE

Upiši za pretragu

Vijesti

Biro za zapošljavanje uplaćuje tri godine staža, ali postoje uslovi

Podijeli

Veliki broj građana BiH zbog različitih okolnosti nije uspio ostvariti dovoljan broj godina staža kako bi imao pravo na penziju. Međutim, postoji mogućnost, ako osobi nedostaju do tri godine staža, nadokupiti ih, piše Večernji list BiH.

Podnošenje zahtjeva

– Postoje razni uvjeti ili, da kažem, razni oblici starosnih penzija, kako to propisuje Zakon o MIO. Primjerice, starosna mirovina ostvaruje se s 40 godina staža bez obzira na godine života, dalje, ostvaruje se s 15 godina staža osiguranja ili 20 godina penzijskog staža i navršenih 65 godina života. Potom, kategorije prijevremene starosne penzije koja se ostvaruje sa 62 godine života (izmjene još nisu stupile na snagu) i 40 godina penzijskog staža. Potom, izuzetna prijevremena starosna penzija gdje su uvjeti promjenjivi svake godine (pomiču se za šest mjeseci života i staža). Jednostavnije, onome kome nedostaje do tri godine staža za ostvarivanje nekog oblika starosne penzije, a koji bi imao uvjet što se tiče godina života, a nalazio se dovoljno vremena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, ovaj Zavod vrši uplatu nedostajućeg staža, kazao nam je Tomislav Kvesić, glasnogovornik Zavoda MIO.

Pojašnjenje uvjeta za dokup staža potražili smo u Službi za zapošljavanje HNK. Prema čl. 31. st. 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih, propisano je da se penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine mirovinskog staža do stjecanja uvjeta za starosnu penziju , prema propisima o MIO.

– Nezaposlena osoba koja je prijavljena nadležnoj ustanovi za zapošljavanje, a kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža za stjecanje uvjeta za starosnu penziju u smislu Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju, mora provesti to vrijeme u osiguranju, a najranije od 29.12.2000. kada je ovaj propis stupio na snagu. Zahtjev za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje podnosi nezaposlena osoba u službi za zapošljavanje prema mjestu prebivališta i isti se kompletira u toj službi- kazala nam je Nermana Peco iz Službe za zapošljavanje HNK. Kantonalna služba za zapošljavanje podnosi pojedinačne zahtjeve nadležnoj kantonalnoj administrativnoj službi Zavoda MIO za izračun penziionog staža, odnosno staža osiguranja radi ocjene ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete. Nakon provedenog postupka izdaje se potvrda i isto zajedno s dokumentacijom dostavlja nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje.

– Prilikom izdavanja uvjerenja nužno je utvrditi ispunjenje prvog uvjeta za ostvarivanje prava na starosnu penziju, a ne uvjet koji je povoljniji za podnositelja zahtjeva- pojašnjava Peco.

Iznimna prijevremena

U ovoj godini žene imaju pravo na iznimnu prijevremenu mirovinu kada navrše 57 godina života i 32 staža, a muškarci 62 godine života i 37 staža. Dokup staža za navedene kategorije je s minimalno navršenih 29 godina staža (žene) ili 34 godine staža (muškarci), s tim da uvjet godina starosti za prijevremenu starosnu penziju mora biti ispunjen u kalendarskoj godini, s obzirom na to da se Zakon proporcionalno mijenja u skladu s godinama staža osiguranja i starosti osiguranika.

Izvor: raport.ba