UČITAVANJE

Upiši za pretragu

Vijesti

Da li je moguće uvođenje boračkog dodatka za sve branitelje? (VIDEO)

Podijeli

Nakon usvjanja seta zakona kojima se nastoji unaprijediti položaj boračke populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine iz Koordinacije boračkih saveza poručuju da su zadovoljni činjenicom da se nakon 15 godina krenulo u proces izmjene obračunske osnovice za ratne vojne invalide i porodice šehida, ali sa visinom osnovice nisu zadovoljni. Ipak, dodatno ohrabrenje donosi uvođenje tzv. švicarske formule, koja garantuje povećanje naknada svake godine…

Izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, predviđeno je da se poveća osnovica mjesečne naknade za pet posto za RVI i porodice šehida i poginulih boraca. Osnovica sada iznosi 867 KM, a nakon stupanja na snagu predloženog zakona iznosit će 910 KM.

Sa visinom obračunske osnovice i procentom povećanja invalidinine invalidima i porodicama šehida nismo zadovoljni, jer smo imali drugi prijedlog da to bude prosječna plata iz prethodne godine, odnosno prosječna plata Federacije – naglašava Fahrudin Hasanović, predsjednik Koordinacije boračkih saveza TK.
Ono što je novina, jeste uvođenje tzv. švicarske formule, koja garantuje boračkoj populaciji povećanje naknada svake godine, pojašnjava Zoran Blagojević, ministar za boračka pitanja TK.

Ubuduće ta povećanja neće biti uslovljena politčkom voljom. Nebitno je sada ko će biti na vlasti ti zakoni će se usklađivati sa porastom cijena – dodaje Blagojevć.
U smislu zapošljavanja izmjenama Zakona predloženo je više rješenja. Tako će Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje biti dužni Programom aktivne politike zapošljavanja preduzeti mjere koje će osigurati posebna sredstva za povoljnije sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke i prekvalifikacije.

Mislim da bi to trebao biti naš fokus, jer ipak je puno kvalitetnije ako zaposlimo nekog iz boračke kategorije, da ne bude na teretu društvu, jer smo ga riješili i psihički i fizički i ta će osoba imati kvalitetniji život – napominje Blagojević.
Predstavnički dom podržao je i nastojanja da se u prava uvodu nove kategorije boračkih populacija. To se prije svega odnosi na pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, za borce povratnike u entitet Republiku Srpsku ili u Brčko Distrikt BiH, ali i da pravo da novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga umrlog branioca.

Mi smo ponovo uputili dopis našim federalnim predstavnicima da pokušaju naći način da se uvede borački dodatak za sve pripadnike Oružanih snaga, bez obzira na primanja – dodaje Fahrudin Hasanović, predsjednik Koordinacije boračkih saveza TK.
Da bi navedeni zakon mogao stupiti na snagu potrebno je da ga usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH.

Izvor: rtvtk.ba