UČITAVANJE

Upiši za pretragu

Vijesti

Katastrofalni rezultati premijera Novalića: Od brojnih obećanja do optuženičke klupe

Podijeli

Aktuelni federalni premijer Fadil Novalić svoj ekspoze predstavio je 31. marta 2015. godine, a tad je poručio da će se on umnogome razlikovati od većine ekspozea, s obzirom na to da će se koncentrirati isključivo na mjere i ciljeve ekonomske politike.

Sedam ciljeva
Tada predočeni plan sastojao se od sedam strateških ciljeva prema kojima je Novalić prezentirao buduće aktivnosti, međutim, s distance veće od sedam godina, može se zaključiti da većina prezentiranog nije realizirana, a neke najave nisu ni pokrenute.

Jedna od prvih mjera koje je premijer obećao u svom ekspozeu bila je donošenje moratorija na sva zapošljavanja u javnom sektoru, a koja je trebala biti na snazi do daljnjeg s ciljem smanjenja broja zaposlenih i smanjenja troškova po osnovu plaća. Iako je moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru usvojen odmah nakon konstituiranja Vlade FBiH, umjesto najavljenog smanjenja troškova, vlada je povećala broj zaposlenih državnih službenika.

Također, umjesto smanjenja troškova u budžetu FBiH, tekući rashodi su povećani sa 1.409.584.232 KM u budžetu za 2014. na 1.800.359.349 KM u 2018., pa sve do više od 3 milijarde KM, koliko je zvanična projekcija tekućih transfera za 2021. godinu.

U svom je ekspozeu federalni premijer, također, istakao potrebu donošenja novog Zakona o radu. Međutim, usvajanje ovog zakona pratile su brojne kontroverze. Osim usvajanja Zakona o radu, Novalić je najavio i uspostavljanje privrednih sudova u FBiH, koji bi se bavili radnim sporovima.

Vlada FBiH, s Novalićem na čelu, u proteklom mandatu malo je uradila i na poboljšanju poslovnog okruženja, posebno kada se govori o bržem izdavanju dozvola, ali i bržoj registraciji preduzeća.

Porezna reforma
Još jedna od mjera koje je najavio Novalić bila je reforma Porezne uprave FBiH u Upravu za indirektno oporezivanje FBiH, no na tome se nije radilo tokom proteklog mandata.

Isto je Novalić najavio i hitno usvajanje zakona o javno-privatnom partnerstvu, to se u FBiH nije desilo.

Poseban dio ekspozea Novalić je posvetio borbi protiv korupcije. Kako je to završilo, svjedoči i posljednja afera „Respiratori“, zbog koje se Novalić, kao prvooptuženi, našao na optuženičkoj klupi pred Sudom BiH.

Povećao naplatu poreza
Među realiziranim najavljenim aktivnostima bila je veća naplata poreza.

Prema podacima Porezne uprave, u 2014. godini naplaćeno je ukupno 3.795.241.319 KM javnih prihoda, dok je u 2017. naplaćeno 4.820.307.452 KM, što je povećanje za više od milijardu maraka.

Trend je nastavljen i u sljedećim godinama. Tako je Porezna uprava FBiH u prošloj godini naplatila 5,14 milijardi KM javnih prihoda iz svoje nadležnosti.

Izvor: sarajevograd.ba