UČITAVANJE

Upiši za pretragu

Vijesti

KRIZNI ŠTAB U FBiH DONIO NOVU NAREDBU: Primjena počinje u nedjelju, evo šta je obavezno…

Podijeli

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva održao je danas sjednicu na kojoj je, u skladu s naredbom od 31. maja, sagledao kompletnu epidemiološku situaciju u vezi s Covidom-19 u Federaciji BiH i donio novu naredbu i preporuke koje će se primjenjivati od nedjelje, 14. juna, te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Nakon što je odlukom Vlade FBiH od 29. maja 2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19) prestalo sa 31. majem, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obavezujuće za krizne štabove kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu te za pravne i fizičke osobe.

– Federalna uprava za inpekcijske poslove i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno općinski i gradski inspektori naredbom su zaduženi da pojačaju inspekcijski nadzor, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja Covida-19 na području svoje jurisdikcije. Naredbom se FMUP – Federalna uprava policije i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije zadužuju da, sukladno tački IV Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa, poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao podrška inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja Covida-19 na području svoje jurisdikcije – naglašavaju iz Kriznog štabaFederalnog ministarstva zdravstva.

Napominju da je kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva data mogućnost uvođenja i restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva te građane podsjećaju na obavezu poštivanja mjera prevencije i lične zaštite.

Naredbom je obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom javnom prostoru ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra između osoba. Pridržavanjem mjera koje su na snazi, štitimo sebe i druge i sprečavamo širenje virusa i povećanje broja oboljelih. Posljednji podaci nam pokazuju kako nepridržavanje mjera lako može dovesti do naglog povećanja broja oboljelih i od pojedinačne odgovornosti svakoga od nas zavisi kakvu ćemo situaciju imati u danima koji su pred nama.

Federalno ministarstvo zdravstva danas je, na zahtjev kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo FBiH, dalo saglasnost Tuzlanskom kantonu i Kantonu Sarajevo za proglašenje epidemije u ovim kantonima, a pokrenuta je i procedura za proglašenje epidemije zarazne bolesti Covid-19 na teritoriji Federacije BiH.

Izvor: SB