UČITAVANJE

Upiši za pretragu

Vijesti

Objavljeno detaljno pojašnjenje, evo pod kojim uvjetima državljani Bosne i Hercegovine mogu ući u Hrvatsku…

Podijeli

Na službenoj stranici Koronavirus.hr objavljeno je svojevrsno pojašnjenje o tome koje kategorije građana i pod kojim uvjetima mogu ući u ovu državu. Građani BiH se u ovoj informaciji tretiraju kao građani iz trećih zemalja.

ULASCI U RH IZ TREĆIH ZEMALJA

Ako stranci nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja niti reguliran boravak u tim državama niti su članovi njihovih porodica, a putuju iz države koja nije članica zbog neodgodivih osobnih razloga, prilikom dolaska na granični prijelaz moraju dokazati svoj razlog za ulazak u Republiku Hrvatsku, koji može biti:

NEODGODIVI LIČNI RAZLOG

Potrebno je predočiti valjanu dokumentaciju, naprimjer u slučaju odlaska na sprovod (npr. smrtni list, osmrtnicu), odlaska na liječenje ili kao pratnja osobe koja odlazi na liječenje (npr. ljekarski poziv, potvrda o zakazanom ljekarskom/stomatološkom pregledu, preporuku ljekara),

AKO STE VLASNIK ILI ZAKUPAC

(vrijedi i za nosioce leasinga) nekretnine, pokretnine ili morskog plovila (brod, jahta itd.) u Republici Hrvatskoj graničnoj kontroli pri prelasku graničnog prijelaza u Republiku Hrvatsku potrebno je predočiti dokumentaciju kojom se dokazuje posjedovanje nekretnine/pokretnine u Republici Hrvatskoj (npr. vlasnički list/ugovor); članovima porodice vlasnika će biti omogućen ulazak uz predočenje valjanog dokumenta iz kojeg je vidljivo srodstvo s vlasnikom. Za ove osobe je određena mjera karantina/samoizolacije uz zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana, uz mogućnost skraćenja trajanja mjere na 7 dana ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.

Ako stranci koji nemaju državljanstvo države članice EU, EGP ili prethodno navedenih zemalja niti reguliran boravak u tim državama, žele ući u Republiku Hrvatsku zbog:

POSLOVNIH RAZLOGA

ili ekonomskog interesa Republike Hrvatske – potrebno je predočiti dokumentaciju koja dokazuje poslovni razlog posjete Republici Hrvatskoj ili ekonomski interes Republike Hrvatske, kao što je poziv na sastanak ekonomskog subjekta iz Republike Hrvatske, dokaz o članstvu u upravi, o vlasništvu ili suvlasničkom udjelu u firmi registriranoj u Republici Hrvatskoj, dokumentacija o dogovorenoj poslovnoj obavezi s fizičkom ili pravnom osobom i dr.

TURISTIČKIH RAZLOGA – potrebno je predočiti potvrdu o plaćenom smještaju u nekom od smještajnih objekata u Republici Hrvatskoj (ugovor o zakupu ili paušalnom plaćanju kampa, ugovor o stalnom vezu u luci nautičkog turizma, dr.) i obrazovanja, potrebno je predočiti dokaz o školovanju/ studiranju (npr. indeks, potvrda obrazovne ustanove i dr.).

Ove osobe ne podliježu mjeri karantina/samoizolacije ako na graničnom prijelazu predoče negativni nalaz PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-Cov-2, koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz). Osobe koje ne predoče negativni nalaz PCR pretrage, podliježu mjeri obaveznog 14-dnevnog karantina/samoizolacije.

PUTNICI U TRANZITU mogu putovati kroz Republiku Hrvatsku pod uvjetom da je ulazak ili tranzit u susjednoj zemlji omogućen. Prilikom tranzita potrebno je bez nepotrebnog zadržavanja koristiti najkraće prometne pravce, uključujući i autocestu tamo gdje je to moguće. Izlazak iz Republike Hrvatske mora biti u što kraćem roku, a najdulje 12 sati od trenutka ulaska, što će granična policija provjeravati.

Hrvatski državljani i članovi porodica hrvatskih državljana, neovisno o svom državljanstvu, slobodno mogu ući u Republiku Hrvatsku, bez potrebe dokazivanja razloga ulaska, ali uz predočenje dokumenta koji dokazuje srodstvo s hrvatskim državljaninom (npr. rodni list).

Državljani država članica Evropske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članovi njihovih obitelji (bez obzira na prebivalište) te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ (od 25. novembra 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem) te osobe koje imaju pravo boravka na osnovu drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili osobe koje imaju nacionalne dugoročne vize, ne moraju prilikom ulaska u RH posebno dokazivati razlog svog ulaska (poslovni, ekonomski, turistički itd.), već mogu ulaziti pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti Covid-19, ali i nadalje uz epidemiološku kontrolu te uz obavezu pridržavanja općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Navedeno se odnosi i na državljane Kneževine Andore, Republike San Marino, Kneževine Monako i Svete Stolice, piše Klix.ba.

Prilikom ulaska u RH državljana tih država članica, evidentirat će se njihov ulazak uz prikupljanje dodatnih podataka (mjesto odredišta, broj mobitela i e-mail adresa), radi eventualne potrebe kontaktiranja iz epidemioloških razloga. Potrebno je ispuniti obrazac na stranici EnterCroatia i ostaviti podatke.

Izvor: SB