UČITAVANJE

Upiši za pretragu

Vijesti

ZNATNO POVEĆAN BUDŽET POJEDINIM INSTITUCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE, EVO KO SU SRETNI DOBITNICI…

Podijeli

Prijedlog rebalansa budžeta RS za 2020. godinu, koji je u posjedu portala Capital, pokazuje da je budžet povećan Vladi, Ministarstvu zdravlja, MUP-u, Ministarstvu trgovine i turizma, Fondu PIO, Civilnoj zaštiti…

Povećano izdvajanje iz budžeta Republike Srpske za zdravstvo i borbu protiv koronavirusa ove godine neće osjetiti više institucija, jer njima rebalansom budžeta nije umanjeno finansiranje ili je neznatno smanjeno u odnosu na iznos kojim raspolažu. Uz očekivano povećanje sredstava za zdravstvo, predviđa se više novca za Vladine informativne kampanje, smanjene su stavke za humanitarne organizacije i studente deficitarnih zanimanja, ali se ne diraju džepovi narodnih poslanika iako nisu zasjedali dva mjeseca.

Prijedlog rebalansa budžeta RS za 2020. godinu, koji je u posjedu portala Capital, pokazuje da je budžet povećan Vladi, Ministarstvu zdravlja, MUP-u, Ministarstvu trgovine i turizma, Fondu PIO, Civilnoj zaštiti…

Vlada će imati 16 miliona u ovoj godini, što je povećanje u odnosu na ranije planiranih 15,8 miliona iz budžeta, a povećani su rashodi za bruto plate, za Vladine informativne kampanje, grantovi za neprofitne organizacije, transferi lokalnim samoupravama, za nabavku postrojenja i opreme…

Ministarstvu zdravlja budžet se povećava za 29 odsto, sa 213,5 na 274,5 miliona, a najviše po osnovu rasta transfera Fondu zdravstvenog osiguranja usljed pandemije koronavirusa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova povćalo je budžet sa 222,2 na 224,8 miliona KM, a rasli su troškovi za režije, za materijal za posebne namjene, za putovanja i smještaj, za nabavku postrojenja i opreme…

Ministarstvo trgovine i turizma ima povećanje od osam odsto, sa 4,9 na 5,2 miliona, a najviše zbog povećanja grantova za razvoj turizma.

Civilna zaštita raspolagat će sa 8,58 miliona, umjesto prvobitno planiranih 8,52 miliona, a povećani su joj rashodi za materijal za posebne namjene, troškovi energije, komunalnih, transportnih usluga, režijski materijal, putovanja i smještaj, stručne usluge…

Onima kojma je budžet smanjen, uglavnom su umanjivani troškovi režijskih materijala, putovanja, stručnog usavršavanja, reprezentacije… što je i logično s obzirom na to da je tokom pandemije ograničeno kretanje, a dio radnika je radio ili radi od kuće.

Neznatno umanjenje predsjednici, NSRS i Vijeću naroda

Među onima kojima je budžet neznatno smanjen je predsjednica RS Željka Cvijanović, koja će, umjesto sa prvobitnih 10,8 miliona, raspolagati sa 10,3 miliona ili četiri odsto manje. Smanjeni su joj izdaci za zakup, putovanja, za stručno usavršavanje zaposlenih, reprezentaciju, za izgradnju i opremanje objekata za djecu i omladinu, za nabavku postrojenja i opreme…

Za svega četiri odsto smanjen je budžet i Vijeća naroda, sa 3,5 na 3,4 miliona KM, i to na pozicijama režija, putovanja, stručnog usavršavanja, reprezentacije, nabavku opreme… Grant za rad delegatskih klubova ostao je isti i iznosi 175.000 KM.

Narodna skupština, koja nije zasjedala tokom vanrednog stanja, imat će smanjenje budžeta sa 11,1 na 10,4 miliona ili šest odsto, a umanjene su joj pozicije komunalija, putovanja, troškovi za smještaj poslanika, za stručno usavršavanje zaposlenih, reprezentaciju, za manifestacije, za nabavku opreme… Grantovi poslaničkim klubovima ostali su isti i iznose pola miliona KM.

Ministarstva različito trpe krizu

Ministarstvu prosvjete budžet je umanjen za sedam odsto, sa 12,7 na 11,9 miliona, pa će manje imati za režije, tekuće održavanje, putovanja, usavršavanje nastavnika, reformu obrazovanja, reprezentaciju, za nacionalne manjine, kulturu, razvoj filma, udruženja od javnog interesa, za predškolsko vaspitanje, nabavku opreme…

Ministarstvu porodice, omladine i sporta budžet je smanjen za pet odsto, a utjecalo je smanjenje grantova za omladinske projekte, za sportske organizacije…

Ministarstvo finansija odreklo se 16 odsto budžeta pa će, umjesto 10,7 miliona, imati devet miliona. Smanjen je trošak zakupa, komunalija, režijski materijal, putovanja, stručne usluge…

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ima tri odsto manje novca na raspolaganju, a pored smanjenja stavki, kao i kod većine za režije, putovanja… smanjeni su i grantovi humanitarnim organizacijama, dok su grantovi parlamentarnim strankama ostali isti.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo imat će umanjenje od oko sedam odsto, a smanjeni su grantovi za naučne institucije, za aktivnosti u oblasti tehnologije, ali i za studente deficitarnih zanimanja…

Đokiću skoro prepolovljen budžet

Ministarstvo energetike i rudarstva ima umanjenje od 38 odsto, sa 4,6 na 2,8 miliona KM, a najviše zbog ukidanja iznosa od dva miliona za podršku unapređenju poslovnih aktivnosti i poboljšanju poslovanja firmi. Slično je i kod Ministarstva privrede i preduzetništva, kojem je umanjen budžet za 20 odsto, ukinut je grant od 2,9 miliona za razvoj privrede. Iz Vlade su ranije istaknuli da će se firme pomagati iz Fonda solidarnosti.

Ministarstvo građevine ima umanjenje od devet odsto, sa 5,3 na 4,8 miliona KM, a smanjeni su mu troškovi kao i kod drugih, za režije, potovanja, usavršavanje, opremu… Slično je i kod Ministarstva za evropske integracije, kojem je budžet manji za šest odsto.

Najmanje je umanjenje kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva saobraćaja i veza i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, za po jedan odsto.

Značajnije umanjenje Helikopterskom servisu, manje za plate u Vazduhoplovnom servisu

Jedno od značajnijih umanjenja budžeta je za Helikopterski servis, i to u iznosu od oko devet miliona zbog otkazivanja nabavke helikoptera. Smanjeni su im i troškovi za stručne usluge i usavršavanje…

Što se tiče Vazduhoplovnog servisa, umanjena su sredstva sa 1,2 na 1,1 milion, a smanjena su izdvajanja za plate i naknade zaposlenih, za zakup, režije, stručne usluge…

Na istom nivou raspolaganje novca ostaje u Inspektoratu, Poreskoj upravi, RUGIP-u…

Rebalans je povećao okvir budžeta za 188 miliona i iznosi tri milijarde i 613 miliona KM, a bio je predviđen u iznosu od tri milijarde i 425 miliona KM.

Planiran je deficit od 412 miliona KM. Po hitnom postupku ići će na usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Izvor: crna-hronika.info